صفحه اصلی اخبار گزارش ها پروژه ها مقالات مراکز پژوهش و فناوری اسناد بالادستی درباره ما ارتباط با ما
سه‌شنبه 18 مرداد 1401   02:52:30

 
 


برگزاری سمينار پاياني پروژه با عنوان توسعه فرآيند تعيين پنجره ايمن وزن گل مبتني بر مدل‌سازي ژئومكانيكي يك‌بعدي چاه و كاربرد آن در چاه هاي منتخب در ذيل طرح كلان پژوهشي موضوع محور اكتشافي دانشگاه صنعتي شاهرود

1401/4/6 دوشنبه
سمینار پایانی پروژه با عنوان "توسعه فرآیند تعیین پنجره ایمن وزن گل مبتنی بر مدل‌سازی ژئومکانیکی یک‌بعدی چاه و کاربرد آن در چاه های منتخب" در ذیل طرح کلان موضوع محور اكتشافي دانشگاه صنعتی شاهرود با عنوان"کاربرد  ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی" در محل مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران  با حضور مجریان و نمایندگان محترم طرح پژوهشی دانشگاه صنعتي شاهرود، مدیریت اکتشاف، مدیریت پژوهش و فناوری و همچنين کارشناسان و نمايندگان شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران (به صورت مجازی) برگزار گردید.

اهم نتایج و دستاورد‌های پروژه پژوهشی مزبور به شرح ذیل در سمینار پایانی مطرح گردید:
1.    تدوین دانش فنی ارزیابی پایداری مکانیکی-شیمیایی دیواره چاه
2.    گردآوری، بررسی و تحلیل داده‌های مورد نیاز در چاه‌های مورد مطالعه (حداکثر برای 8 حفره)
3.    مدل‌سازی ژئومکانیکی یک‌بعدی چاه‌های منتخب و شناسایی عوامل اصلی موثر بر ناپایداری
4.    شناسایی عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر ناپایداری چاه و ارائه راهکار فناورانه برای کنترل آن در حفاری‌های آتی
5.    گزارش نهایی و تمهیدات جاری سازی دانش فنی

در انتهای این سمینار، پنل تخصصی همراه با پرسش و پاسخ کارشناسان مرتبط به حوزه ژئومکانیک، ارائه مجموع فعالیت‌ها و مشکلات موجود در پايداري چاه‌هاي شرکت‌های تابعه و ارائه برخی راهکارهای مناسب درخصوص توسعه فرآیند تعیین پنجره ایمن وزن گل و لزوم بکارگیری آن، پایان یافت. 
 
امتیاز دهی