صفحه اصلی اخبار گزارش ها پروژه ها مقالات مراکز پژوهش و فناوری اسناد بالادستی درباره ما ارتباط با ما
سه‌شنبه 24 فروردین 1400   09:29:49
 
شنبه 25 آبان 1392

    پروژه های پژوهشی جاری سال 1399
    پروژه های پژوهشی خاتمه یافته
    پروژه های دانشجویی
 پروژه های پژوهشی جاری سال 1399

 مدیریت پژوهش و فناوری
 مدیریت اکتشاف
 
شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت نفت و گاز اروندان

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 شرکت نفت فلات قاره
 شرکت نفت خزر 
 شرکت مهندسی و توسعه نفت
 شرکت ملی حفاری
 شرکت پایانه های مواد نفتی
 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
 سازمان مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس
 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پروژه های پژوهشی خاتمه یافته


 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 90
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 91
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 92
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 93
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 94
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 95
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 96

 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 97

 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 98

 

پروژه های دانشجویی


 پروژه های دانشجویی سال 87
 پروژه های دانشجویی سال 88
 پروژه های دانشجویی سال 89
 پروژه های دانشجویی سال 90
 پروژه های دانشجویی سال 91
 پروژه های دانشجویی سال 92
 پروژه های دانشجویی سال 93
 پروژه های دانشجویی سال 94
 پروژه های دانشجویی سال 95
 پروژه های دانشجویی سال 96

 پروژه های دانشجویی سال 97
 پروژه های دانشجویی سال 98
 


 

 
امتیاز دهی
 
 

پخش غيرزنده ویدئو