صفحه اصلی اخبار گزارش ها پروژه ها مقالات مراکز پژوهش و فناوری اسناد بالادستی درباره ما ارتباط با ما
سه‌شنبه 16 خرداد 1402   13:52:31

 
 
شنبه 25 آبان 1392

    پروژه های پژوهشی جاری سال 1401
    پروژه های پژوهشی خاتمه یافته
    پروژه های دانشجویی
 پروژه های پژوهشی جاری سال 1401

 مدیریت پژوهش و فناوری
 مدیریت اکتشاف
 
شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت نفت و گاز اروندان

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 شرکت نفت فلات قاره
 شرکت نفت خزر 
 شرکت مهندسی و توسعه نفت
 شرکت ملی حفاری
 شرکت پایانه های مواد نفتی
 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پروژه های پژوهشی خاتمه یافته


 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 90
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 91
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 92
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 93
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 94
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 95
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 96

 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 97

 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 98
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 99
 پروژه های پژوهشی خاتمه یافته در سال 1400
 

پروژه های دانشجویی


 پروژه های دانشجویی سال 87
 پروژه های دانشجویی سال 88
 پروژه های دانشجویی سال 89
 پروژه های دانشجویی سال 90
 پروژه های دانشجویی سال 91
 پروژه های دانشجویی سال 92
 پروژه های دانشجویی سال 93
 پروژه های دانشجویی سال 94
 پروژه های دانشجویی سال 95
 پروژه های دانشجویی سال 96

 پروژه های دانشجویی سال 97
 پروژه های دانشجویی سال 98
 پروژه های دانشجویی سال 99

 پروژه های دانشجویی سال 1400
 


 

 
امتیاز دهی