صفحه اصلی اخبار گزارش ها پروژه ها مقالات مراکز پژوهش و فناوری اسناد بالادستی درباره ما ارتباط با ما
سه‌شنبه 16 خرداد 1402   13:05:47

 
 
دوشنبه 20 مهر 1394تشویق و حمایت پژوهشگران شرکت کننده در همایش های بین المللی مرتبط با صنعت نفت و حمایت از مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی توسط پژوهشگران

با توجه به اهمیت پژوهش و تحقیق در افزایش بهره وری، نوآوری و بازدهی فعالیتهای مختلف شرکت ملی نفت ایران و به منظور ایجاد انگیزه جهت اجرای مناسب پروژه های تحقیقاتی، ارتقای سطح علمی، اشاعه نتایج فعالیتهای پژوهشی و انتقال مؤثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران بر اساس مصوبه 29659-212/1773 مورخ 9/11/90 هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران، پژوهشگران شرکت کننده در همایش های بین المللی معتبر در ارتباط با صنعت نفت را مورد حمایت و تشویق قرار می دهد.

کمیته علمی مدیریت پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران پس از ابلاغ مصوبه 1457 هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران در سال 1383 درخصوص نحوه تشویق و حمایت پژوهشگران شرکت کننده در همایش های بین المللی مرتبط با صنعت نفت، کمیته ای را تحت عنوان کمیته علمی پژوهش و فناوری تشکیل داد. این کمیته شامل شش عضو و هدف از تشکیل آن بررسی، ارزیابی و داوری مقالات ارائه شده در همایش ها و نیز مقالات چاپ شده در نشریات از لحاظ علمی و ارتباط با صنعت نفت و همچنین تعیین سطح اعتبار همایش ها و نشریات بین المللی بوده است. در سال 1390 مصوبه فوق الذکر تحت بازبینی قرار گرفت و مصوبه جدید به شماره 29659-212/1773 در تاریخ 9/11/90 توسط هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون اجرا گردیده است.

چگونگی پذیرش مقالات

کلیه کارشناسان و پژوهشگران شاغل در شرکت ملی نفت ایران می توانند پس از مطالعه دستورالعمل اجرایی، تکمیل فرم های مربوطه و اخذ موافقت مدیران مربوطه در صورت برخورداری از شرایط آیین نامه مقالات خود را به صورت کامل قبل از ارائه در همایش و در خصوص چاپ در نشریات، حداکثر 6 ماه پس از چاپ به همراه نامه پذیرش مقاله به این مدیریت ارسال نمایند، بدیهی است پس از بررسی مقالات در کمیته علمی پژوهش و فناوری (در صورت عدم اشکال در مدارک ارسالی)، اخذ موافقت مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران و طی شدن مراحل اداری پژوهشگران مورد حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است که کارشناسان پس از ارائه اسناد مثبته به شرکت مربوطه میتوانند از مبلغ مشخص شده بهره گیرند.

لیست مقالات ارائه شده در نشریات و همایش های داخلی و بین المللی ( پوستر و سخنرانی)

مقالات سال 1391
مقالات سال 1392
مقالات سال 1393
مقالات سال 1394
مقالات سال 1395
مقالات سال 1396

 
امتیاز دهی